W Słupnie Orkiestra zagrała najgłośniej!!

Jak co roku Słupno przyłącza się do idei Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I jak co roku bijemy swój rekord. W tym roku zebraliśmy ponad 67 tysięcy Tak, to nie pomyłka. Po przeliczeniu dokładnym wyszła nam kwota 67.654,16 zł. Z roku na rok uzbierana kwota rośnie, gdyż nasz sztab po wieloletnich doświadczeniach ma wciąż nowe pomysły na zbiórkę. W tym roku znaczący wpływ miał zorganizowany w przeddzień finału I Bal Przedsiębiorcy Gminy Słupno. Część środków z biletów została przekazana na ten cel. Dodatkowo podczas balu przeprowadzono licytacje, z której dochód w całości został przeznaczony na WOŚP a największą kwotę uzyskano za piłkę meczową Euro 2020 podpisaną przez samego Szymona Marciniaka podczas imprezy. Została sprzedana za sumę 10.000,00 zł.
Czytaj dalej W Słupnie Orkiestra zagrała najgłośniej!!

I BAL PRZEDSIĘBIORCY GMINY SŁUPNO

Bez ich wsparcia nawet najlepsze i najfajniejsze inicjatywy często nie miałyby racji bytu. Działają na rzecz lokalnych społeczności i często pozostają w cieniu. Robią to z potrzeby serca. – Dobrze się tu czujemy, to dobre miejsce na biznes – podkreślają zgodnie. Przedsiębiorcy z gminy Słupno, bo o nich mowa, mieli swój wielki dzień. Z myślą o nich zorganizowano I Bal Przedsiębiorcy.

Czytaj dalej I BAL PRZEDSIĘBIORCY GMINY SŁUPNO

Zmiany w rozkładach linii szkolnej G1 (Szkoła Liszyno)

W związku ze zmianami w rozkładach zajęć w szkołach wprowadzono korekty w rozkładzie jazdy linii szkolnej G1:
1. Usunięto we wtorki i czwartki dodatkowe kursy popołudniowe z Liszyna (15:30) do Wykowa, Borowiczek Pieniek i Bielina, w związku z zakończeniem zajęć dodatkowych w szkole w Liszynie.
2. Wprowadzono I na kursie z Liszyna Szkoła (12:50) dodatkowy dojazd do Rydzyna w piątki.
3. Usunięto na II kursie w środy przejazd z Słupna do Liszyna (14:20)  z powodu braku wykorzystania przez uczniów.
Pozostałe kursy wykonywane są bez zmian.
Aktualny rozkład jazdy jest dostępny na stronie internetowej Gminy Słupno w module rozkłady jazdy.

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Nowego Gulczewa – informacja

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020r. usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Nowego Gulczewa będzie świadczyć Gmina Słupno.
W związku z przejściem przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o.  na sprzedaż wody i odbioru ścieków z terenu Nowego Gulczewa na zasadach hurtowych, Gmina Słupno z dniem 01.01.2020 r. przejmuje infrastrukturę wodno-kanalizacyjną zlokalizowaną   na terenie Nowego Gulczewa. Zmiana operatora sieci nie spowoduje przerw w dostawie wody ani zmiany warunków korzystania z przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. Nowe umowy z Gminą Słupno należy zawierać zgodnie z przyjętą procedurą: procedura wniosek umowa

Należność za zużytą wodę i odprowadzone ścieki od 1 stycznia 2020r. należy wpłacać na konto Urzędu Gminy w Słupnie. Numer rachunku bankowego:
VISTULA BANK SPÓŁDZIELCZY 22 9011 0005 0002 0981 2000 0020
Płatności można będzie dokonywać przelewem lub w kasie Urzędu Gminy przy ul. Miszewskiej 8a w Słupnie.

Gospodarka odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 w gminie Słupno

Instrukcja dla mieszkańców Gminy Słupno dotycząca sposobu składania deklaracji poprzez portal ePUAP – zobacz

Wydłużenie godzin pracy Urzędu – więcej…

Aktualne stawki opłat – więcej…

Aktualne harmonogramy odbiorów odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjnych w gminie Słupno w roku 2020 zobacz

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjnych – więcej…

Zasady odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych – zobacz

Zasady segregacji odpadów komunalnych – zobacz