Komunikacja w dniu 1 listopada

W dniu Wszystkich Świętych (1 listopada) komunikacja w Gminie Słupno będzie zorganizowana wg poniższych zasad:
 • Autobusy linii S-2 i 232 kursują wg rozkładu na niedzielę,
 • Autobusy linii S-1 /231 i S-3/233  uruchomione zostaną wg rozkładu jazdy na niedzielę.
 • Linia 130 nie funkcjonuje.

Na przystanku Borowiczki Park możliwe są przesiadki na autobusy  linii specjalnej nr 73 (o częstotliwości 7-15min).

Pasażerowie linii 232 i S-2 mogą kontynuować podróż na cmentarze w Płocku korzystając na przystanku Armii Krajowej z linii 71, 72 , 73 o wypadkowej częstotliwości 2,5-5min w zależności od pory dnia.

W module rozkłady jazdy umieszczone są stałe rozkłady jazdy linii S1, S2 i S3 z uwzględnieniem kursów „niedzielnych”.

68. Sesja Rady Gminy Słupno

Radni Gminy Słupno zebrali się wczoraj w Sali Obrad w Urzędzie aby przegłosowali projekty uchwał dotyczących wyboru ławników, programu usług społecznych oraz budżetu.

Na sesji, w głosowaniu tajnym, Rada Gminy dokonała wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027. Liczbę ławników wybieranych przez Radę Gminy Słupno określił Prezes Sądu Okręgowego w Płocku. W terminie do 30 czerwca 2023 r. uprawnione podmioty dokonały zgłoszeń kandydatów, których zgłoszenia spełniały wymagania formalne. Do Sądu Okręgowego w Płocku wybrano do orzekania z zakresu prawa pracy jednego kandydata i do Sądu Rejonowego w Płocku wybrano jedną kandydatkę.

Jednogłośnie został przez Radę Gminy przyjęty Program Usług Społecznych. Gmina Słupno jako realizator projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno po przekształceniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych zobowiązana jest do realizacji programu usług społecznych. Określa on usługi społeczne wynikające z potrzeb wspólnoty samorządowej. Mogą być one kierowane do osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców.

Radni głosowali również nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 oraz zmian w budżecie na 2023 rok. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia do budżetu oraz WPF środków pozyskanych z zewnętrznych dofinansowań, tj.: kwoty 1,6 miliona zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego, które zostaną przeznaczone na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Liszynie.

Transmisja 68. Sesji Rady Gminy Słupno jest dostępna już pod linkiem: tutaj

Zachęcamy do obejrzenia.

Informacja dla uczestników programu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki  i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”

W dniu 26.10.2023 r. (czwartek) w godzinach 8.00 – 9.30 na Placu przy Orliku w Starym Gulczewie, ul. Sportowa (działka nr 36/4 Stare Gulczewo) odbędzie się zbiórka odpadów rolniczych tj. folii rolniczych, siatek i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Osoby, które wcześniej zgłosiły udział w programie są zobowiązane do dostarczenia odpadów we własnym zakresie do punktu zbiórki. Przypominamy o konieczności prawidłowego przygotowania odpadów. Odbiór odpadów będzie odbywał się zgodnie z zaleceniami Przedsiębiorcy odbierającego odpady.

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych związanych z wymianą hydrantów wraz z zasuwami na sieci wodociągowej w dniu 27 października 2023r. (piątek) w godzinach od 8.00 do 15.00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Borowiczki-Pieńki:

– ul. Piastowska 33, 33a, 35, 35a, 98, 100, 102,

– ul. Wodna, Widna, Wawrzyńca Sikory od nr 1 do ronda w Liszynie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwy w dostawie wody

W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych związanych z wymianą hydrantów wraz z zasuwami na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody do budynków w miejscowości Borowiczki-Pieńki::

 • w dniu 24 października 2023r. (wtorek) w godzinach od 8.00 do 15.00:
  • ul. Krakowska,
 • w dniu 25 października 2023r. (środa) w godzinach od 8.00 do 15.00:
  • ul. Piastowska na odcinku od świetlicy wiejskiej do ul. Piastowskiej 94,
  • ul. Zbożowa, Poddębiec, Wspólna, Krzywa, Perłowa,
 • w dniu 26 października 2023r. (czwartek) w godzinach od 8.00 do 15.00:
  • ul. Piastowska 33, 33a, 35, 35a, 98, 100, 102,
  • ul. Wodna, Widna, Wawrzyńca Sikory od nr 1 do ronda w Liszynie.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w związku z wykonywaniem przez Energa Operator prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych wystąpi w dniu 26.10.2023r. w godz. 08:15–10:15 przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:

– Cekanowo ulica Urocza 1, 2/A, 2B, 3, od 5 do 7, 250/9,

– Słupno ulice Brzozowa 1, 2, Dębowa 2, Handlowa 1, 2, Krótka 2, 3, 5, Sosnowa 1, 1/A, 1/B, 2, 2/a, 3/”D”, 3/B, 3/c, 3/G, od 5 do 9, od 11 do 14, 16, 17, 19, S-402, 2, Słupno-28/8, Studzienna 1, 36//4, Warszawska 1 C, 1/A, 1B, 2, 3, 4 i 6, 5, 8, 9, 16, 18, 20, 22, 406/4, Słupno-39/1, Wrzosowa 1, 2, 4, 5, 7, 9, 357/10357/21, Zaułek 1, 2, 2/a, 3,

– Słupno-Krzelewo S-402

KONSULTACJE SPOŁECZNE PARTNERSTWA „OBSZAR FUNKCJONALNY MIASTA PŁOCKA”

KONSULTACJE SPOŁECZNE PARTNERSTWA „OBSZAR FUNKCJONALNY MIASTA PŁOCKA” DOTYCZĄCE:

 1. PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO
 2. PROJEKTU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych wszystkich interesariuszy, w tym: mieszkańców gmin i powiatów należących do Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”, partnerów społecznych i gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki.

Czytaj dalej „KONSULTACJE SPOŁECZNE PARTNERSTWA „OBSZAR FUNKCJONALNY MIASTA PŁOCKA””