Spis rolny – częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!

 Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia. Rachmistrze będą bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Identyczne zasady bezpieczeństwa musi również zachować użytkownik gospodarstwa rolnego, który zgodzi się na wywiad bezpośredni. Czytaj dalej Spis rolny – częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie

Spis rolny – bezpieczeństwo ludzi i danych to priorytet!

Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki publicznej. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapominamy również o gromadzonych danych.

Po pierwsze – człowiek
Ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego Centralne Biuro Spisowe wstrzymało na początku października możliwość kontaktów bezpośrednich rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych. Jednak ze względu na liczne sygnały zgłaszane przez rolników czekających na wizytę rachmistrzów oraz gotowość pracowników statystyki do służby w warunkach zwiększonego zagrożenia, Centralne Biuro Spisowe dopuściło możliwość realizacji od 10 października wywiadów bezpośrednich. Troska o bezpieczeństwo rachmistrzów i rolników spowodowała wprowadzenie  szczególnych zasady w kontaktach z respondentami. Maseczki, żele i wywiady na otwartym terenie stały się już normą. Czytaj dalej Spis rolny – bezpieczeństwo ludzi i danych to priorytet!

Obowiązek umieszczania tabliczki z wyraźnym numerem porządkowym nieruchomości

Właścicielom nieruchomości zabudowanych przypominamy o obowiązku umieszczania tabliczki z wyraźnym numerem porządkowym nieruchomości w miejscu widocznym na ścianie frontowej budynku, a w przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości również na ogrodzeniu.

Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez ulic – nazwę miejscowości.
Obowiązek ten wynika z przepisu zawartego w art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zmiana rozkładów linii szkolnej G1.


Informujemy, że od dnia 13 października (wtorek) skorygowane zostaną rozkłady jazdy linii G1 w celu dostosowania do nowego planu lekcji w szkole w Liszynie:
1. Dodany będzie III kurs popołudniowy z Liszyna o godz.15:30 we wtorki i piątki,
2. Zmienione zostaną niektóre kursy popołudniowe na obszarze Rydzyna,
Rozkłady oraz mapy linii znajdują się tradycyjnie na stronie internetowej gminy, w module rozkłady jazdy: https://slupno.eu/rozklad-jazdy/

Konkurs “Moja Mała Ojczyzna” – przedłużenie terminu składania prac

W związku z napływającymi prośbami o przedłużenie terminu dostarczenia prac na konkurs „Moja mała Ojczyzna”, data składania prac została przesunięta na 19 października. W imieniu PERN S.A. serdecznie zapraszamy mieszkańców Państwa gminy do udziału w konkursie.

Konkurs ten będzie okazją do działań edukacyjnych na temat patriotyzmu i rozmowy o tym, z czego w danych regionie jesteście Państwo dumni. Nadesłane prace dadzą nam możliwość promocji Małych Ojczyzn.

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.

W załączeniu przesyłamy materiały dotyczące konkursu „Moja mała Ojczyzna”. Mogą w nim wziąć udział tylko mieszkańcy gmin, na terenie których realizowana jest inwestycja PERN S.A. – Budowa II nitki Odcinka Pomorskiego.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie wiadomości szkołom i przedszkolom, jak również innym podległym gminie jednostkom – bibliotekom, domom kultury w celu umożliwienia wzięcia udziału wszystkim zainteresowanym.

Bardzo dziękujemy za dotychczasowe wsparcie, będziemy wdzięczni za opublikowanie materiałów dotyczących przedłużenia terminu nadsyłania prac konkursowych na stronie internetowej gminy oraz w mediach społecznościowych.

Dotacje na małe przetwórstwo i RHD

Za dwa tygodnie, 26 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Na złożenie dokumentów w tym jesiennym naborze rolnicy będą mieli czas do 24 listopada 2020 r. Oferta pomocy, która finansowana jest z budżetu  PROW na lata 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów. Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.
Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych. Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

 Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.
Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.  

INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY SŁUPNO

Wójt Gminy Słupno informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od dnia

  • października do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Słupno przeprowadzona zostanie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła.

Czytaj dalej INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY SŁUPNO

Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno

Wójt Gminy Słupno informuje, iż w związku z przystąpieniem do wykonania dokładnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, od dnia 26października do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Słupno przeprowadzany będzie spis:
1. zbiorników bezodpływowych (szamb)
2. przydomowych oczyszczalni ścieków
3. nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
Inwentaryzację przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Słupno. Mieszkańców Gminy Słupno, właścicieli gospodarstw posiadających zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji.
Do wypełnienia ankiety dotyczącej zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków będą potrzebne m. in:
– Podstawowe informacje na temat instalacji.
– Informacje na temat nazwy firmy asenizacyjnej odbierającej nieczystości ciekłe.
– Informacje o dacie ostatniego wywozu nieczystości.