Strażacy OSP Słupno uczyli jak udzielać pierwszej pomocy

W dniu wczorajszym w Szkole Podstawowej w Święcieńcu odbył się pokaz ratownictwa oraz udzielenia pierwszej pomocy przy udziale strażaków z OSP Słupno. Uczniowie mieli okazję sami uczestniczyć w szkoleniu zarówno jako osoby poszkodowane ale przede wszystkim jako osoby udzielające pomocy. Strażacy poprzez demonstrowanie scen przekazali wiedzę nt. zachowań podczas wypadku.

Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Dnia 20 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Całe spotkanie prowadziła Pani Agnieszka Domińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Święcieńcu. Natomiast konkurs przebiegał pod czujnym okiem jury w składzie: Zbigniewa Dziecinnego – Komendanta Gminnego Związku OSP, Krzysztofa Rygiera – Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, Agnieszki Ruclak – Wicewójt Gminy Słupno oraz nauczycieli z poszczególnych szkół. Na spotkaniu obecna była Pani Agnieszka Karpińska-Rosiak – Radna Gminy Słupno.
Czytaj dalej Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej

 Urząd Gminy w Słupnie  informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców, od 18 do 24 stycznia 2020 roku, nastąpi płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej. Pomimo utrzymania wysokich standardów uzdatniania wody, co potwierdzają wykonywane badania oraz kontrole laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ciągu rocznej eksploatacji sieci wodociągowej, może dochodzić w wyniku naturalnych procesów takich jak zmiany kierunku i prędkości przepływu, stagnacji w godzinach nocnych, wahań ciśnień wody, awarii urządzeń, do nieznacznego pogorszenia jakości wody  u Odbiorców. Proces okresowego płukania /czyszczenia/ sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody oraz przywraca odpowiednią drożność rur. Chcemy podkreślić, że woda w czasie płukania, tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 07.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W czasie prowadzenia płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej mogą ulec zmianie właściwości wody, tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności. Wyczuwalny może być również zapach, który jest specyficzny dla chloru. Płukanie sieci odbywać się będzie w godzinach nocnych, jednak skutki tych działań mogą być odczuwalne również w ciągu dnia. Do celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń.

Za wszelkie niedogodności wynikające z płukania sieci przepraszamy.

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo,
Pracownicy Poczty Polskiej dostarczają do Państwa skrzynek pocztowych druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie złożyli deklaracji, zobowiązani są wypełnić ten obowiązek do dnia 31.01.2020 r.
Deklaracje można składać  w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem platformy
e-PUAP lub wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Słupno, ul. Miszewska 8A,
09-472 Słupno.

Link jak wypełnić deklarację