Nowy numer Głosu Słupna

Ukazał się już kolejny numer samorządowego „Głosu Słupna”.
A w nim między innymi: podsumowanie zimowych ferii przygotowanych przez gminę dla dzieci, wybory nowy sołtysów i rad sołeckich, reaktywacja kół gospodyń wiejskich i gminne wyprawki dla noworodków. Ponadto na łamach GS podsumowujemy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przedstawiamy jak będzie wyglądać inwestycyjna wiosna w gminie Słupno oraz wyjaśniamy dlaczego drożeją woda i ścieki. Miłośnikom kultury i muzyki polecamy cykl „ludzie z pasją” i przedstawiamy sylwetkę kapelmistrza Edwarda Wielgóckiego, który podjął się stworzenia w Słupnie orkiestry dętej z prawdziwego zdarzenia.
E-wydanie Głosu Słupna
Zapraszamy do lektury!

Twój e-PIT

Twój e-PIT to usługa wspierająca podatnika w wypełnianiu obowiązków podatkowych przez wykorzystanie danych, które posiada Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).
Dzięki tej usłudze nie musimy ponownie podawać wszystkich danych.
Oszczędzimy czas i łatwiej rozliczymy ulgi, ponieważ nie musimy już dostarczać do urzędu skarbowego dokumentów, które potwierdzają prawo do skorzystania z odliczenia lub ulgi.

Informacja prasowa

Na koncert Majewskiej z bezpłatnymi zaproszeniami

W związku z ogromnym zainteresowaniem recitalem Alicji Majewskiej w dniu 8 marca, chcąc zapewnić zainteresowanym mieszkańcom gminy Słupno komfort uczestniczenia w wydarzeniu, organizatorzy udostępnili numerowane wejściówki.
Bezpłatne zaproszenie dla jednej osoby można odbierać w: Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie, sekretariacie Szkoły Podstawowej w Słupnie, sekretariacie Szkoły Podstawowej w Liszynie, sekretariacie Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, sekretariacie Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie w godzinach pracy w/w instytucji. Jedna osoba może odebrać TYLKO DWA zaproszenia na wydarzenie.
Pierwszeństwo w otrzymywaniu zaproszeń mają mieszkańcy gminy Słupno. Liczba wejściówek ze względu na ilość miejsc w hali sportowej jest ograniczona.


Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2019 roku

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub
2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3)  sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem  pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
4) nieodpłatną mediację, lub
5)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. Czytaj dalej Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2019 roku