Gminne Mikołajki

6 grudnia 2019r. przy Urzędzie Gminy w Słupnie odbyły się Gminne Mikołajki na góralską nutę. Jak co roku impreza skupiła bardzo dużo społeczności lokalnej. Mnóstwo osób uczestniczyło w kolędowaniu a następnie słuchało góralskich przebojów kapeli, która przybyła do Słupna spod samych Tatr. Pogoda w tym roku była idealna do wspólnego spędzenia czasu w mikołajkowych okolicznościach.
Imprezę rozpoczęły występy dzieci i młodzieży: z Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie, ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, Z Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie, ze Szkoły Podstawowej w Słupnie, ze Szkoły Podstawowej w Liszynie. Następnie uczestniczyliśmy w spektaklu „Gdzie jest Mikołaj?. Imprezę zakończył występ Kapeli Góralska Hora.
Czytaj dalej Gminne Mikołajki

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 62

Wójt Gminy Słupno wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która jest organizatorem spotkania związanego z realizacją zadania pn.: „Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku Płock – Wyszogród wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach” zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 9 grudnia o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Słupno (sala obrad).
W trakcie spotkania zostaną omówione rozwiązania projektowe przyjęte w Koncepcji Programowej.
Zapraszamy wszystkich.

Rozwiązania projektowe przyjęte w Koncepcji Programowej:
Część 1 DPD-PONZIO
Część 2 Stacja paliw -ul.Wiejska
Część 3 ul. Miszewska – GOPS
Część 4 Skrzyżowanie Wykowo-Bodzanów
Część 5 osiedle przy ul. Młynarskiej
Część 6 DK62 do Białobrzeg

Komunikat o przerwie w dostawie wody

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że w dniu 06.12.2019r. w godzinach od 800 do godzin popołudniowych nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z ulic:

  • Czarnieckiego
  • Wiśniowieckiego

Powyższe spowodowane jest koniecznością montażu wodomierza strefowego. Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności w trakcie prowadzonych prac.
Za wynikłe utrudnienia  przepraszamy.

Planowane zmiany w rozkładzie jazdy linii S-2 i 215

W pierwszej dekadzie grudnia planowane są zmiany w rozkładzie jazdy linii S-2 oraz 215, wynikające z wniosków mieszkańców, omawianych dodatkowo na zebraniach sołeckich w październiku, oraz wniosków Gminy z obserwacji linii (np. wydłużone będą czasy przejazdów niektórych kursów).
Najistotniejsze zmiany to:
– wprowadzenie dodatkowego kursu porannego 215: 9:40 z Płocka (S-2: 10:03 z Słupna do Barcikowa, 10:46 ze Święcieńca do Słupna) oraz 11:04 ze Słupna do Płocka, ułatwiającego zarówno przejazdy wewnątrz gminne, jak i dojazd do Płocka,
– wprowadzenie kursu wieczornego z Płocka 215: o godz. 22:20 dla osób powracających z pracy (zastąpi on kurs 20:25, który nie będzie wykonywany)
– opóźnienie popołudniowych kursów linii 215: z godz. 15:50 na 16:20, z godz. 18:25 na 18:40,
– opóźnienie porannego kursu linii 215 z godz. 7:30 na 7:40,
– kursy wykonywane w dni robocze: 6:20 i 14:50 z Płocka (7:11 i 16:01 ze Święcieńca) wykonywane będą w dni nauki szkolnej.
Wprowadzone będą też korekty czasów przejazdów poszczególnych odcinków, w związku z tym również na innych kursach następują kilkuminutowe różnice w czasach odjazdów z niektórych przystanków.
Termin wprowadzenia zmiany rozkładu jazdy zależny jest od zakończenia procesu uzyskiwania przez przewoźnika zmiany uzgodnień korzystania z przystanków w Płocku, oraz zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób – wydawanego przez Urząd Miasta Płocka.
O wprowadzeniu zmienionego rozkładu poinformujemy niezwłocznie po zakończeniu procedur administracyjnych.