Utrudnienia na ulicy Poprzecznej

Urząd Gminy Słupno informuje, że w związku z budową drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki-Bielino-Liszyno (ul. Jagiellońska) będą występowały utrudnienia na ulicy Poprzecznej w stronę wału (zablokowany będzie przejazd od przepustu na rowie melioracyjnym do wału przy Wiśle) od dnia 18.04.2018 r. do 19.04.2018r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Grunt pod działalność handlową

Grunt pod działalność handlową

Wójt Gminy Słupno zaprasza osoby zainteresowane wydzierżawieniem gruntu pod pawilon handlowy przy ul. Miszewskiej w Słupie do złożenia stosownego podania w terminie do 04.05.2018r. (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Słupno) wniosek
Informacje: Urząd Gminy. Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej.

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Wójt Gminy Słupno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie  Urzędu Gminy w Słupnie przy ulicy Miszewskiej 8a został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 13.04.2018 roku do dnia 4.05.2018r. wykaz dotyczący oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupno. informacje