STARE GULCZEWO

SOŁTYS SOŁECTWA STARE GULCZEWO

Lucyna Grączewska
Stare Gulczewo 34
09-472 Słupno
tel. 511 555 532

e-mail.: stare_gulczewo@soltys.slupno.eu