WYKOWO

SOŁTYS SOŁECTWA WYKOWO

Anna Karolak Żuk
Wykowo 7a
09-472 Słupno
tel. 661 192 962

e-mail.: wykowo@soltys.slupno.eu