Bardzo dobra kondycja finansowa Gminy Słupno

Gdy obejmowałam stanowisko Skarbnika, w kwietniu 2017 roku, sytuacja finansowa budżetu Gminy Słupno była na bardzo dobrym, wysokim poziomie. Dalsza realizacja ubiegłorocznego budżetu przebiegała prawidłowo i bez zagrożeń. Ubiegły rok budżetowy zamknął się wynikami pozwalającymi stwierdzić, iż zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków osiągnięte zostały wszystkie założone cele. Dochody zostały zrealizowane w 97,11% natomiast wydatki w 95,18% planu. Na zadania inwestycyjne wydatkowana została niebagatelna kwota 11,4 mln zł.  Czytaj dalej Bardzo dobra kondycja finansowa Gminy Słupno

Spotkanie w Borowiczkach – Pieńkach

15 października wójt gminy Słupno Marcin Zawadka spotkał się z mieszkańcami sołectwa Borowiczki – Pieńki. W świetlicy wiejskiej zebrało się ponad 40 osób. Na wstępie wójt podziękował za owocną współpracę Przewodniczącemu Rady Gminy Słupno Dariuszowi Kępczyńskiemu, który nie kandyduje już w nadchodzących wyborach samorządowych. Czytaj dalej Spotkanie w Borowiczkach – Pieńkach