Przerwy w dostawie energii

Informujemy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych przez Energa Operator S.A. wystąpi w dniu 08.02.2019r. w godz. 09:00-13.00 przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości:- Borowiczki-Pieńki ulice Piastowska, Wodna, Wspólna, Głęboka, Krakowska, Międzylas, Boczna, Gajowa, Borówkowa, Kupiecka, Zbożowa, Perłowa, Poddębiec, Lokalna, Krzywa, – Liszyno ulice Wawrzyńca Sikory, Jagiellońska.

Przerwy w dostawie prądu

Informujemy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych przez Energa Operator S.A. wystąpi w dniu 08.02.2019r. w godz. 08:15-14.15 przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:- Gulczewo, – Nowe Gulczewo ulica Ketlinga

Ostrzeżenie IMGW

IMGW wydał ostrzeżenie dotyczące opadów marznących i oblodzenia, obowiązujące na terenie powiatu płockiego. Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. Ponadto możliwe jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Ostrzeżenia obowiązuje od 11.01.2019 r. od godz. 19:00  do 12.01.2019 r.

Indywidualne konta opłat za odpady komunalne pozostają bez mian

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego zawiadamia, że indywidualne numery kont, na które należy dokonywać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.
Przypominamy, że w przypadku nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wpłatę należy uiścić do 15-ego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, np. opłata za grudzień do 15-ego stycznia. Natomiast roczną ryczałtową opłatę od nieruchomości,na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, należy uiścić w dwóch równych ratach w terminach do 15 marca i do 15 września danego roku kalendarzowego, którego płatność dotyczy.

Komunikat dot. obowiązku odśnieżania dachów

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem intensywnych opadów śniegu Szef Obrony Cywilnej Kraju oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypominają administratorom, właścicielom i zarządcom obiektów o obowiązku zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu, o którym mowa w  art. 61 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane. W szczególności dotyczy niedopuszczenia do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachów oraz usuwania nawisów śniegu i lodu.
W tym okresie,  oprócz opadów śniegu, mogą pojawiać się również opady marznącego deszczu, gołoledź, zawiewanie śniegu oraz niskie temperatury. Dlatego też prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i obserwowanie komunikatów w mediach.

Przerwa w dostawie energii

Informujemy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych przez Energa Operator S.A. wystąpi w dniu 10.01.2019r. w godz. 08:00-14.00 przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości:
Nowe Gulczewo ulice J. III Sobieskiego, J. Wiśniowieckiego, Bohuna, Podbipięty