Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 62

Wójt Gminy Słupno wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która jest organizatorem spotkania związanego z realizacją zadania pn.: „Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku Płock – Wyszogród wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach” zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 9 grudnia o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Słupno (sala obrad).
W trakcie spotkania zostaną omówione rozwiązania projektowe przyjęte w Koncepcji Programowej.
Zapraszamy wszystkich.

Rozwiązania projektowe przyjęte w Koncepcji Programowej:
Część 1 DPD-PONZIO
Część 2 Stacja paliw -ul.Wiejska
Część 3 ul. Miszewska – GOPS
Część 4 Skrzyżowanie Wykowo-Bodzanów
Część 5 osiedle przy ul. Młynarskiej
Część 6 DK62 do Białobrzeg