NOWE GULCZEWO

SOŁTYS SOŁECTWA NOWE GULCZEWO

Jankowski Adam
Szlachecka 25
09-410 Płock 10
tel. 24 263 58 91

e-mail.: nowe_gulczewo@soltys.slupno.eu