Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo,

Pracownicy Poczty Polskiej dostarczają do Państwa skrzynek pocztowych druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie złożyli deklaracji, zobowiązani są wypełnić ten obowiązek do dnia 31.01.2020 r.

Deklaracje można składać  w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem platformy
e-PUAP lub wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Słupno, ul. Miszewska 8A,
09-472 Słupno.

Link jak wypełnić deklarację