Składnie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

JAK ZŁOŻYĆ PIERWSZĄ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

 1. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych do końca stycznia 2020 r. zobowiązani są złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą  aktualną liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz obowiązującą stawkę opłaty.
 2. Przed wypełnieniem deklaracji warto zapoznać się z objaśnieniami, co ułatwi poprawne wypełnienie deklaracji.
  Przykładowo wypełniona deklaracja – tutaj
  Druk deklaracji nieruchomości zamieszkałe – tutaj
  Druk deklaracji nieruchomości rekreacyjne – tutaj

  Druk załącznika dla współwłaścicieli nieruchomości – tutaj

  Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich wymaganych pól deklaracji.
 3. Stawka opłaty  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Słupno wynosi 29,00 zł od osoby/miesiąc
 4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym są zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie to wynosi 10 % miesięcznie od obowiązującej opłaty.  Informację dotyczącą prawa do zwolnienia z części opłaty właściciel zaznacza w deklaracji i oblicza wysokość zwolnienia oraz kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację można złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Gminy;
 • pocztą na adres: Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a
 • za pośrednictwem platformy e-Puap

Po przyjęciu deklaracji przez Urząd Gminy  otrzymają Państwo pocztą  nowy  indywidualny nr konta do wpłat za odpady komunalne;
Płatności należy dokonywać do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni tj. za miesiąc styczeń termin płatności upływa 15 lutego

 Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słupnie pokój nr. 9  oraz pod numerem tel. 24 267 95 85