Alarm powodziowy odwołany

Sztab Kryzysowy w Gminie Słupno w związku z poprawą sytuacji hydrologicznej na rzece Słupiance i rzece Wiśle i ciągłym spadkiem poziomu wody Sztab Kryzysowy zakończył swoją pracę. Z dniem wczorajszym z godzina 23:00 został także odwołany alarm przeciw powodziowy dla powiatu połockiego i gminy Słupno

sss