Aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych w ramach programu „Umiem pływać”

Gmina Słupno po raz kolejny uzyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie do organizacji zajęć sportowych dla uczniów klas I – III szkół podstawowych w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
W programie uczestniczy 47 uczniów z klas I – III ze Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu oraz ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie. Projekt obejmuje 20 godzin nauki pływania. Są to zajęcia bezpłatne, które odbywają się na Pływalni „Podolanka” w Płocku pod opieką wykwalifikowanych instruktorów.
Głównym celem programu „Umiem pływać” jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Końcowym elementem zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osiągniętych efektów będzie sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie testu opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania.

sss