ANKIETA BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GMINY SŁUPNO

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad dokumentem „Strategia Rozwoju Gminy Słupno na lata 2021-2030” zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety, która posłuży do diagnozy obecnej sytuacji Gminy, a także pozwoli na zaplanowanie jej rozwoju w zgodzie z Państwa oczekiwaniami i sugestiami.

Przekazane uwagi będą stanowić odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Słupno na najbliższe lata.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w terminie do dnia 10 stycznia 2021 r. w jeden z następujących sposobów:

  • w formie elektronicznej na adres e-mail: ug@slupno.eu
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Słupnie, ul  Miszewska 8a, 09-472 Słupno,
  • faksem pod numerem: (24) 261-95-38
  • osobiście – poprzez złożenie ankiety w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Słupno,

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Zarządzenie

sss