Centrum Usług Wspólnych w Słupnie

Centrum Usług Wspólnych w Słupnie

UWAGA!!! Z dniem 31.12.2018 r. Centrum Usług Wspólnych na mocy Uchwały nr 30/II/18 zostało zlikwidowane. Należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki przejął Urząd Gminy w Słupnie.