Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przedmiot zamówienia -przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu POPC.05.01.00-00-0001/21- realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy w Słupnie zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina zakończonego raportem. Informacje dotyczące postępowania wraz z rozstrzygnięciem znajdują się pod adresem BIP http://ugslupno.bip.org.pl/przetargi/pokaz/id/361/param/2/type/1 


„Cyfrowa Gmina” to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 100 000,00 zł i zostanie przeznaczona na działania związane z cyfryzacją biur jednostek publicznych. Gmina jest zobowiązana do przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa i zakup sprzętu oraz oprogramowania do Urzędu, wspierające sprawne podniesienie poziomu cyfryzacji w JST.

Zaplanowane działania są kluczowe dla realizacji usług publicznych przez JST na drodze teleinformatycznej, a także dla zwiększenia cyberbezpieczeństwa. Gmina Słupno na realizację projektu ma czas do września 2023 roku.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO PC na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.