Firmy asenizacyjne

Firmy posiadające zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Słupno zobacz

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia/zmianę zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych pobierz

Karta informacyjna dla przedsiębiorcy

Uchwała Rady Gminy z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobacz