Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słupno przez podmiot SUEZ PGK Sp. z o. o. :

 • Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o.
  ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock
  (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, miejscowość Kobierniki 42, 09-413 Sikórz)
 • Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o.
  Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o.
  ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk
  (Zakład Zagospodarowania Odpadów Poświętne, ul. Pułtuska 5, 09-100 Płońsk),
  (Instalacja składowania odpadów – Dalanówek 51, 09-100 Płońsk)
 • ZIEMIA POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
  ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  (Instalacja do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów, miejscowość Bielice, działka 10/3, gm. Sochaczew)