Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Gdzie oddać gruz?
Informujemy, że firma ZIELONY OGRÓD sp. z o.o – ul. Pocztowa 4, 09-472 Słupno przyjmuje nieodpłatnie gruz czysty, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (170101), gruz ceglany (170102) oraz gruz zmieszany (170107).
Gruz zmieszany nie może zawierać odpadów niebezpiecznych, styropianu, butelek typu PET, opakowań po chemii gospodarczej, szkła butelkowego i opakowaniowego, worków po materiałach budowlanych, wiaderek po cemencie i farbach.

Gruz zawierający w/w odpady komunalne nie będzie przyjmowany.

W razie pytań i ustalenia szczegółów przyjęcia gruzu prosimy o kontakt:
tel. 660-748-588, 24 261-94-75
e-mail: info@zieloneogrody.net