Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słupno przez podmiot SUEZ PGK Sp. z o. o. :
•   Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz;
•   Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o. o. Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, iż z dniem 23.06.2020 r. firma ZIELONY OGRÓD Sp. z o. o. chwilowo wstrzymała przyjmowanie gruzu.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerami telefonów:  660-748-588; 24 261-94-75
Przepraszamy za utrudnienia.

Gdzie oddać gruz?

Informujemy, że firma ZIELONY OGRÓD sp. z o.o – ul. Pocztowa 4, 09-472 Słupno przyjmuje nieodpłatnie gruz czysty, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (170101), gruz ceglany (170102) oraz gruz zmieszany (170107).

Gruz zmieszany nie może zawierać odpadów niebezpiecznych, styropianu, butelek typu PET, opakowań po chemii gospodarczej, szkła butelkowego i opakowaniowego, worków po materiałach budowlanych, wiaderek po cemencie i farbach. Gruz zawierający w/w odpady komunalne nie będzie przyjmowany. W razie pytań i ustalenia szczegółów przyjęcia gruzu prosimy o kontakt: tel. 660-748-588, 24 261-94-75
e-mail: info@zieloneogrody.net