Gminny Monitoring Wizyjny

Na mocy zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 172/2018 z dnia 8 października 2018 r. został wprowadzony Gminny System Monitoringu Wizyjnego, który stanowi własność Gminy Słupno.

Administratorem Gminnego Monitoringu Wizyjnego jest Wójt Gminy Słupno.

Teren gminy Słupno, który jest objęty monitoringiem wizyjnym to:

  1. Skrzyżowanie DK-62 z ul. Kościelną w Słupnie, gm. Słupno (budynek GOPS w Słupnie)
  2. Skrzyżowania DK-62 z ul. Miszewską w Słupnie, gm. Słupno (Billboard „Zajazd Mazowsze”)
  3. Skrzyżowanie ul. Wiejskiej z ul. Królewską w Cekanowie gm. Słupno (budynek GOK w Cekanowie)
  4. Skrzyżowanie ul. Miszewskiej z ul. Modrzewiową i ul.  Brzozową w Słupnie, gm. Słupno (Budynek Urzędu Gminy)