Gminny Monitoring Wizyjny

Na mocy zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 172/2018 z dnia 8 października 2018 r. został wprowadzony Gminny System Monitoringu Wizyjnego ( zobacz ), który stanowi własność Gminy Słupno.

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 65/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.   w sprawie zmiany zarządzenia nr 172/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 8 października 2018 r. oraz zarządzenia nr 53/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 3 kwietnia 2019 r. (zobacz ) w sprawie Regulaminu Gminnego Systemu Monitoringu Wizyjnego na terenie Gminy Słupno zobacz

Administratorem Gminnego Monitoringu Wizyjnego jest Wójt Gminy Słupno.

Teren gminy Słupno, który jest objęty monitoringiem wizyjnym to:

  1. Skrzyżowanie DK-62 z ul. Kościelną w Słupnie, gm. Słupno (budynek GOPS w Słupnie)
  2. Skrzyżowania DK-62 z ul. Miszewską w Słupnie, gm. Słupno (Billboard „Zajazd Mazowsze”)
  3. Skrzyżowanie ul. Wiejskiej z ul. Królewską w Cekanowie gm. Słupno (budynek GOK w Cekanowie)
  4. Skrzyżowanie ul. Miszewskiej z ul. Modrzewiową i ul.  Brzozową w Słupnie, gm. Słupno (Budynek Urzędu Gminy)
  5. Działka nr 406/1 przy ul. Miszewskiej w Słupnie gm. Słupno – kamera myśliwska typu fotopułapka
  6. Plac rekreacyjny przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie, działka nr 72/3 oraz działka nr 507 , gm. Słupno