Gminny Żłobek w Słupnie

Gminny Żłobek w Słupnie

ul. Warszawska 26B
tel. 728-336-860
e-mail: zlobek@slupno.eu


Lista dzieci kontynuujących i przyjętych do Gminnego Żłobka w Słupnie
od 1 września 2018r. – Lista dzieci


 

Rekrutacja 2018/2019

Gminny Żłobek w Słupnie ogłasza nabór dzieci do Żłobka zgodnie z przyjętymi kryteriami:
Przyjmowane są dzieci:
1) od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat
2) zamieszkałe na terenie Gminy Słupno
Karty zgłoszeń dziecka do Żłobka będą przyjmowane w Gminnym Żłobku w Słupnie
Ul. Warszawska 26B w dniach: 1 marca – 13 kwietnia br. w godzinach 6.00 – 17.00 (poniedziałek – piątek) Wnioski można pobrać Karta zgłoszenia oraz w Gminnym Żłobku, ul. Warszawska 26B.
Dzieci przyjmowane są na cały etap edukacji żłobkowej.
Po zakończeniu pracy komisji rekrutacyjnej zostaje utworzona lista dzieci przyjętych do żłobka.
Wyniki dostępne będą w placówce od 30 kwietnia b.r.
Do końca maja b.r. rodzice zobowiązani są telefonicznie lub osobiście potwierdzić wolę korzystania z usług żłobka.
Po zakończonej procedurze i zamknięciu listy dzieci korzystających ze żłobka utworzona zostanie lista rezerwowa dzieci oczekujących na zwalniające się miejsce.