Gminny Żłobek w Słupnie

Gminny Żłobek w Słupnie

ul. Warszawska 26B
tel. 728-336-860
e-mail: zlobek@slupno.euRekrutacja 2020/2021

Gminny Żłobek w Słupnie ogłasza nabór dzieci do Żłobka zgodnie z przyjętymi warunkami:

  • od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat
  • zamieszkałe na terenie Gminy Słupno

Karty zgłoszeń dzieci będą przyjmowane w Gminnym Żłobku w Słupnie , ul. Warszawska 26B w dniach: 2  marca – 31 marca br. w godzinach 6.00 – 17.00 (poniedziałek – piątek).
Wniosek można pobrać TUTAJ oraz w Gminnym Żłobku, ul. Warszawska 26B. Dzieci przyjmowane są na cały etap edukacji żłobkowej.
Po zakończeniu pracy komisji rekrutacyjnej zostanie utworzona lista dzieci zakwalifikowanych do żłobka.
Wyniki dostępne będą w placówce do 30 kwietnia b.r.
Do końca maja b.r.rodzice zobowiązani są telefonicznie lub osobiście potwierdzić wolę korzystania z usług żłobka.

Po zakończonej procedurze i zamknięciu listy dzieci korzystających ze żłobka utworzona zostanie lista rezerwowa dzieci oczekujących na zwalniające się miejsce.

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka – wersja edytowalna