Grunt pod działalność handlową

Grunt pod działalność handlową

Wójt Gminy Słupno zaprasza osoby zainteresowane wydzierżawieniem gruntu pod pawilon handlowy przy ul. Miszewskiej w Słupie do złożenia stosownego podania w terminie do 04.05.2018r. (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Słupno) wniosek
Informacje: Urząd Gminy. Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej.

 

sss