INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY SŁUPNO

Wójt Gminy Słupno informuje, iż termin zakończenia inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy Słupno zostaje przedłużony do dnia 10 grudnia 2020r.W związku z powyższym ankieterzy firmy EkoDialog, posiadający stosowne upoważnienia Wójta Gminy Słupno, będą w dalszym ciągu prowadzić spis danych dot. urządzeń grzewczych na terenie Państwa nieruchomości. W przypadku osób nieobecnych podczas wizyty ankieterów, bądź osób które z innego powodu nie wypełniły ankiety uprasza się o przekazanie informacji o posiadanym źródle ciepła telefonicznie, dzwoniąc na numer infolinii firmy EkoDialog Numer telefonu: 22122 02 53Infolinia czynna: pon.-pt. 8:00 -16:00.

Do wypełnienia ankiety dotyczącej indywidualnych źródeł ciepła będą potrzebne:Informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła,Roczne zużycie paliwa.

Podczas ankietyzacji telefonicznej NIE BĘDĄ spisywane dane osobowe mieszkańców.Zgodnie z regulaminem MIWOP 2020, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.

Zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Słupno wraz z opracowaniem audytów energetycznych dla dwóch budynków użyteczności publicznej” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

sss