Inwestycje 2017

1. Budowa drogi Mirosław – Stare Gulczewo

Zaplanowana na lata 2017-2019. Trwają prace związane z odprowadzeniu kanalizacji sanitarnej kolektorem wzdłuż drogi oraz prace związane z odprowadzeniem wód deszczowych. . Trwają prace drogowe. Układany jest krawężnik i chodniki oraz prace związane z budową konstrukcji jezdni głównej i  oświetleniem ulicznym.

2. Budowa drogi Borowiczki-Pieńki – Bielino- Liszyno

Zaplanowana na lata 2017-2019. Trwają prace związane z odprowadzeniem wód deszczowych z jezdni oraz prace drogowe. Układany jest krawężnik, chodniki oraz ciąg pieszo – jezdny. Realizowane są prace na zjazdach indywidualnych. Przebudowano sieć gazową i trwa  budowa oświetlenia ulicznego.  Prace postępują zgodnie z założeniami.

3. Budowa drogi Rydzyno- Płock I etap

Zaplanowana na lata 2017-2020. Finansowanie w roku 2017 jest przeznaczone przede wszystkim na prace związane z odwodnieniem, które rozpoczęto. Trwa  również  budowa ścieżki pieszo –rowerowej.

4. Budowa  drogi Liszyno-Słupno (ul. Pocztowa) I etap

W dniu 26.07.2017r została podpisana umowa na  realizację I etapu budowy ulicy Pocztowej. Przekazano plac budowy oraz przyjęto harmonogram prac. Obecnie trwają prace pomiarowe i przygotowawcze. Przyjęta czasowa organizacja ruch wymagać będzie zamknięcia odcinka ulicy Pocztowej od skrzyżowania w Liszynie do ulicy Orlej.  Termin realizacji I etapu robót budowlanych to 30.11.2017r.

5. Budowa żłobka w Słupnie

W dniu 28 lipca 2017 roku Gmina Słupno uzyskała pozwolenie na budowę żłobka wiejskiego zlokalizowanego w Słupnie.  Roboty budowlane rozpoczęto. Równocześnie realizowane są projekty przyłączy energetycznego, gazowego, wodnego i kanalizacyjnego do nowego budynku żłobka.

6. Stadion w Wykowie

Inwestycja podzielona na dwie części. I część budowa trybun termin realizacji do 30.06.2017r.  II część projekt i budowa do 30.11.2017. Trybuny zostały zamontowane zgodnie z harmonogramem prac w dniu 23.06.2017r. Obecnie przygotowywana  jest dokumentacja  związane z budową budynku klubowego. Elementy kontenerowe zostały już wykonane i przewiezione do Wykowa.