Inwestycje od 2017 roku

Inwestycje 2020 roku

1.Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej

Trwa budowa ścieżki rowerowej na odcinku o długości 4,233km i szerokości 2m.
Koszt budowy to prawie 2,7 mln zł. Termin zakończenia – 30.06.2020r.

2. Modernizacja infrastruktury w ul. Modrzewiowej w Słupnie ETAP IV i ETAP III

Trwa modernizacja ul. Modrzewiowej w Słupnie na odcinku od ul. Miszewskiej do ul. Handlowej (Etap III) i od ul. Handlowej do ul. Dębowej (Etap IV).
Koszt modernizacji to prawie 1,1 mln zł. Termin zakończenia – 29.05.2020r.

3. Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą

Trwa Etap I przebudowy drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i przebudową sieci gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz budową rurociągu kablowego dla kabla światłowodowego.

Etap I obejmuje odcinek o długości ca 723,05mb. Koszt budowy to 4,6 mln zł. Termin zakończenia – 29.05.2020r.

4. Park nad Słupianką – Etap I

Teren parku ,,Nad Słupianką’’ w Słupnie został zaprojektowany w sposób nowoczesny, wkomponowany w teren uwarunkowań przyrodniczych z uwzględnieniem walorów rzeki Słupianki oraz posiadanego przez gminę projektu technicznego na budowę ścieżki dydaktyczno-ekologicznej. Budowa ścieżki dydaktyczno-ekologicznej ma na celu edukację, kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych. Trasa ścieżki rozciąga się na całym terenie parku, dzięki takiemu układowi przeprowadzone warsztaty odbywać się będą w formie spaceru po tym obszarze. Teren parku ,,Nad Słupianką’’ ma mieć charakter wypoczynkowo-sportowo-rekreacyjny z przeznaczeniem dla wszystkich grup wiekowych. Docelowo dostosowanie przestrzeni parku do tak szerokiego grona uczestników umożliwi zabawę i wypoczynek całym rodzinom. W 2020 roku na terenie parku zostało zamontowane urządzenie skateparku – minirampa H-150 o długości 935cm, szerokości 488cm i wysokości 150cm. Ponadto  zostanie zamontowany  park linowy oraz dwutorowa kręgielnia plenerowa.  Odnowiono i od nowa ukształtowano teren placu zabaw dla najmłodszych oraz siłownię zewnętrzną.

Realizacja  jest przewidziana etapowo na najbliższe lata.


Inwestycje w 2017 roku

1. Budowa drogi Mirosław – Stare Gulczewo

Zaplanowana na lata 2017-2019. Trwają prace związane z odprowadzeniu kanalizacji sanitarnej kolektorem wzdłuż drogi oraz prace związane z odprowadzeniem wód deszczowych. . Trwają prace drogowe. Układany jest krawężnik i chodniki oraz prace związane z budową konstrukcji jezdni głównej i  oświetleniem ulicznym.

2. Budowa drogi Borowiczki-Pieńki – Bielino- Liszyno

Zaplanowana na lata 2017-2019. Trwają prace związane z odprowadzeniem wód deszczowych z jezdni oraz prace drogowe. Układany jest krawężnik, chodniki oraz ciąg pieszo – jezdny. Realizowane są prace na zjazdach indywidualnych. Przebudowano sieć gazową i trwa  budowa oświetlenia ulicznego.  Prace postępują zgodnie z założeniami.

3. Budowa drogi Rydzyno- Płock I etap

Zaplanowana na lata 2017-2020. Finansowanie w roku 2017 jest przeznaczone przede wszystkim na prace związane z odwodnieniem, które rozpoczęto. Trwa  również  budowa ścieżki pieszo –rowerowej.

4. Budowa  drogi Liszyno-Słupno (ul. Pocztowa) I etap

W dniu 26.07.2017r została podpisana umowa na  realizację I etapu budowy ulicy Pocztowej. Przekazano plac budowy oraz przyjęto harmonogram prac. Obecnie trwają prace pomiarowe i przygotowawcze. Przyjęta czasowa organizacja ruch wymagać będzie zamknięcia odcinka ulicy Pocztowej od skrzyżowania w Liszynie do ulicy Orlej.  Termin realizacji I etapu robót budowlanych to 30.11.2017r.

5. Budowa żłobka w Słupnie

W dniu 28 lipca 2017 roku Gmina Słupno uzyskała pozwolenie na budowę żłobka wiejskiego zlokalizowanego w Słupnie.  Roboty budowlane rozpoczęto. Równocześnie realizowane są projekty przyłączy energetycznego, gazowego, wodnego i kanalizacyjnego do nowego budynku żłobka.

6. Stadion w Wykowie

Inwestycja podzielona na dwie części. I część budowa trybun termin realizacji do 30.06.2017r.  II część projekt i budowa do 30.11.2017. Trybuny zostały zamontowane zgodnie z harmonogramem prac w dniu 23.06.2017r. Obecnie przygotowywana  jest dokumentacja  związane z budową budynku klubowego. Elementy kontenerowe zostały już wykonane i przewiezione do Wykowa.