Gminny Żłobek w Słupnie

Gminny Żłobek w Słupnie

ul. Warszawska 26B
tel. 728-336-860
e-mail: zlobek@slupno.eu

Filia Gminnego Żłobka w Słupnie w Nowym Gulczewie
ul. Stepowa 1
Nowe Gulczewo
09-410 Płock
tel. 668 137 297
e-mail: zlobekng@slupno.eu


Rekrutacja 2023/2024

Gminny Żłobek w Słupnie ogłasza nabór dzieci do Żłobka zgodnie z przyjętymi warunkami:

  • od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat
  • zamieszkałe na terenie Gminy Słupno

Karta zgłoszenia – wersja edytowalna

Karty zgłoszeń dzieci będą przyjmowane w Gminnym Żłobku w Słupnie w dniach

1 marca – 31 marca br. w godzinach 6.30 – 16.00 (poniedziałek – piątek)

Wnioski można pobrać także Gminnym Żłobku

Dzieci przyjmowane są na cały etap edukacji żłobkowej. Po zakończeniu pracy komisji rekrutacyjnej zostanie utworzona lista dzieci zakwalifikowanych do żłobka.

Wyniki dostępne będą w placówce do 30 kwietnia b.r.

Po zakończonej procedurze i zamknięciu listy dzieci korzystających ze żłobka utworzona zostanie lista rezerwowa dzieci oczekujących na zwalniające się miejsce.