Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Liszynie
Dyrektor szkoły – Agnieszka Domińska

Dane adresowe:
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
Wawrzyńca Sikory 19
09-408 Płock
tel/fax: 24 261 29 22
e-mail: sekretariat@spliszyno.pl

Szkoła Podstawowa w Święcieńcu
Dyrektor szkoły – Marzena Woźniak-Trojanowska

Dane adresowe:
Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu
09-472 Słupno
tel/fax: 24 260 65 18
e-mail: spswiecieniec@op.pl

Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
Dyrektor szkoły – Waldemar Kaczorowski

Dane adresowe:
Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
Kościelna 16
09-472 Słupno
tel/fax: 24 261 29 28
e-mail: sekretariat@spslupno.pl
spslupno@wp.pl