Komunikat dot. Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Starosta Płocki informuje, że dzień 24.12.2021 r. jest dniem wolnym w urzędach, w których znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z odbiorem dnia wolnego za 25.12.2021r.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie pracować w następujący sposób – dyżur za dzień 24.12.2021 r. odbędzie się 22.12.2021 r. w godzinach 900-1300

sss