Komunikat o wymianie wodomierzy

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie informuje, że na terenie  m. Borowiczki – Pieńki od dnia 2 października 2018r. będą realizowane wymiany wodomierzy głównych. Wymiany odbywać się będą od poniedziałku do soboty w godzinach  8:00 – 18:00. Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie posiadający odpowiednia upoważnienia do wykonywania w/w prac.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz. W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24 267 95 62.

sss