Konsultacje społeczne

W ramach konsultacji społecznych  projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Płocka zapraszamy wszystkich mieszkańców do konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategicznej Oceny Odziaływania na Środowisko na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka.

Udział w konsultacjach możliwy będzie poprzez:

– wypełnienie formularza konsultacyjnego dostępnego do dnia 28 kwietnia br. na stronach internetowych JST wchodzących w skład MOF Płocka.

– udział w stacjonarnym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 13 kwietnia br. o godz. 16.00 w Auli Urzędu Miasta Płocka.

Uwagi i wnioski można zgłaszać:

– w wersji elektronicznej wypełniając formularz konsultacyjny i wysyłając go na adres strategia@plock.eu

– w wersji papierowej w siedzibach gmin

– osobiście podczas spotkania konsultacyjnego

Dokumenty do pobrania:

1. Zarządzenie nr 4109/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 marca 2023 rokuhttps://nowy.plock.eu/core/uploads/page/zarzadzenie-konsultacje-spoleczne-SUMP-uzasadnienie.pdf

2. Projekt dokumentu Strategicznej Oceny Odziaływania na Środowisko na potrzeby opracowania  Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płockahttps://nowy.plock.eu/core/uploads/mieszkaniec/Prognoza_oddzialywania_SUMP_Plock.pdf

3. Formularz konsultacyjny

Zapraszamy do udziału !

sss