Ankieta w sprawie częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupno!!!

W związku z dość częstymi zgłoszeniami dotyczącymi zbyt małej częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z posesji, zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 15 października 2017 roku!!!

Ankietę jest dostępna:

  • na stronie urzędu POBIERZ oraz pod adresem online
  • w Urzędzie Gminy w Słupnie w Biurze Obsługi Klienta
  • u sołtysa danego sołectwa

Wypełnioną ankietę można złożyć:

  • w wersji papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno
  • w wersji papierowej osobiście w Urzędzie Gminy w Słupnie – w Biurze Obsługi Klienta;
  • pod adresem online
  • u sołtysa danego sołectwa

 

Niniejsza ankieta jest anonimowa i stanowić będzie podstawę do analizy i ewentualnej zmiany aktualnej częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z Państwa posesji. Zaznaczamy, iż ewentualna zmiana możliwa będzie dopiero po podpisaniu nowej umowy na gospodarowanie odpadami komunalnymi z firmą wyłonioną przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach przeprowadzonego przetargu.

Ankiety złożone po podanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Dziękujemy za pomoc i wypełnienie ankiety