Ankieta ZGRP dot. wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii

Związek Gmin Regionu Płockiego rozpoczyna prace prowadzące do optymalizacji przyszłych działań mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na wymianę kotłów na paliwa stałe i nisko sprawnych kotłów gazowych oraz inwestycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Jeżeli posiadacie Państwo indywidualne źródło ciepła lub jesteście zainteresowani wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, prosimy o wypełnienie ankiety  i dostarczenie jej do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego, właściwego Urzędu Gminy lub przesłanie elektronicznie na adres ankietadpp@zgrp.pl

Jednocześnie informujemy, iż ankiety, które zostały już wcześniej złożone przez mieszkańców do Urzędu Gminy w Słupnie również zostaną wykorzystane w chwili możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Wszelkie informacje dotyczące ankiety dostępne są w Biurze ZGRP w Dziale Projektów
i Programów pod nr telefonu 24 366 04 24.

Wszystkie informacje podane w ankiecie będą wykorzystywane jedynie na potrzeby uzyskania wsparcia finansowego i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu.