Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  rok 2018” :

  1. ZARZĄDZENIE NR 172/2017 WÓJTA GMINY SŁUPNO z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  rok 2018”zarządzenie
  2. Program współpracy na 2018 rok – zobacz
  3. Uchwała Rady Gminy Słupno nr 404/XL/10- zobacz