Określenie zasad dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Słupno

Konsultacje społeczne z zakresu projektu uchwały w sprawie „Określenia zasad udzielenie, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Słupno” zarządzenie, projekt, formlarz uwag