Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupno na lata 2017-2032

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupno na lata 2017-2032” celem skierowania do konsultacji społecznych – zobacz

Formularz konsultacyjny – zobacz