Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słupno na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2025-2028

Gmina Słupno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słupno na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025- 2028”.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Słupnie przy ul. Miszewskiej 8a, w pokoju nr 4 (na parterze) w godzinach urzędowania tj. poniedziałek 8.00-17.00, wtorek-czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00- 15.00.

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 36/2022

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SŁUPNO NA LATA 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028

Formularz składanych uwag