Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 86/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno zobacz, projekt uchwały
Raport z przebiegu konsultacji społecznych zobacz