Nabór dzieci do żłobka na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Gminnego Żłobka w Słupnie ogłasza nabór dzieci do żłobka na rok szkolny 2022/2023.
Informujemy iż na jesieni planowane jest otwarcie nowej placówki żłobka w Nowym Gulczewie i do tej placówki także po raz pierwszy będzie dokonywany nabór.
Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupno lub osobiście w sekretariacie żłobka w Słupnie.
Wypełnione karty należy składać w sekretariacie Gminnego Żłobka w Słupnie ul. Warszawska 26 B w godzinach 7.00-15.00 lub drogą elektroniczną na adres: zlobek@slupno.eu

Termin Rekrutacji 1 – 31 marca 2022 r.

Otwarcie nowej placówki planowane jest jesienią 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 728-336-860
Karta zgłoszeniowa

Do żłobka przyjmowane będą dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do lat 3. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci będące mieszkańcami Gminy Słupno. Pozostałe kryteria naboru do placówki zapisano w Statucie Gminnego Żłobka. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 728-336-860

Zapewniamy:

  • ciepłą i rodziną atmosferę
  • ciekawe zabawy i zajęcia
  • smaczne i zdrowe posiłki
  • wykwalifikowany personel
  • wszechstronną opiekę i rozwój dziecka
sss