Gminny Monitoring Wizyjny

Na mocy zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 195/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. został wprowadzony Gminny System Monitoringu Wizyjnego ( zobacz ), który stanowi własność Gminy Słupno.

Administratorem Gminnego Monitoringu Wizyjnego jest Wójt Gminy Słupno.

Teren gminy Słupno, który jest objęty monitoringiem wizyjnym to:

  1. Skrzyżowanie DK-62 z ul. Kościelną w Słupnie, gm. Słupno (budynek GOPS w Słupnie),
  2. Skrzyżowania DK-62 z ul. Miszewską w Słupnie, gm. Słupno (Billboard „Zajazd Mazowsze”),
  3. Skrzyżowanie ul. Wiejskiej z ul. Królewską w Cekanowie gm. Słupno (budynek GOK w Cekanowie),
  4. Skrzyżowanie ul. Miszewskiej z ul. Modrzewiową i ul.  Brzozową w Słupnie, gm. Słupno (Budynek Urzędu Gminy) ,
  5. Działka nr 406/1 przy ul. Miszewskiej w Słupnie gm. Słupno – kamera myśliwska typu fotopułapka,
  6. Plac rekreacyjny przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie, działka nr 72/3 oraz działka nr 507 , gm. Słupno,
  7. Skrzyżowanie drogi gminnej Nr 291202W – ul. Ketlinga oraz  ul. Sportowa, z drogą powiatową Nr 2901W – ul. Rogozińską w Nowym Gulczewie, gm. Słupno.