OBOWIĄZEK WPISU DO BDO

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie elektroniczny system ewidencji odpadów BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Wytwórcy odpadów prowadzący ewidencję, są zobligowani do posiadania wpisu w BDO w zakresie swojej działalności. Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają, zbierają, transportują lub przetwarzają odpady, wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny lub elektroniczny, pojazdy, baterie, akumulatory – zobowiązani są do rejestracji w BDO najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. Obowiązek dotyczy nie tylko dużych firm, ale też osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wytwarzają odpady nie będące zwykłymi odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na temat  wpisu do BDO można uzyskać na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Klimatu: