OTWARCIE ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA W SŁUPNIE!

Od dnia 11 maja 2020 r. Samorządowe Przedszkole „Niezapominajka” w Słupnie oraz Gminny Żłobek w Słupnie wznawiają działalność opiekuńczą w ograniczonym zakresie. Decyzja o uruchomieniu podmiotów została skonsultowana z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Płocku. Obie placówki dostosowały procedury bezpieczeństwa do wymagań określonych w Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. oraz wytycznych określonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rodzice, którzy nie zdecydują się na posłanie dziecka do żłobka są w dalszym ciągu zwolnieni z opłaty stałej.

sss