Planujesz wymienić piec węglowy !!! – skorzystaj z programu dofinansowującego pn. „Czyste powietrze”

W dniu 25.05.2021r. Wójt Gminy Słupno zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  dot. utworzenia punku konsultacyjno-informacyjnego dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie na wymianę pieca w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”. W Urzędzie Gminy w Słupnie pok. nr 4 w każdy poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00, mieszkańcy będą mogli skorzystać z pomocy pracownika urzędu w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie.Program „Czyste powietrze” to kompleksowy program, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu tego celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  • właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
  • wydzielonego w takim budynku lokalu z wyodrębnioną księgą wieczysta.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 24/267-95-75.

Mam nadzieję, że funkcjonowanie Punktu konsultacyjno-informacyjnego zachęci Państwa do skorzystania z dofinansowania m.in. na wymiany kotłów, przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie gminy.

sss