Program „Moja Woda”

Drodzy mieszkańcy,

Urząd Gminy przygotowuje się do wsparcia mieszkańców w przygotowaniu wniosku o dotacje na „oczko wodne” w ramach programu Moja woda. Zgodnie z zapowiedzią Pana Prezydenta dofinansowanie może wynieść do 5000 zł, na  zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.moja woda

Wielu z nas ma przydomowe ogródki warzywne, wiele posesji upiększają ogródki kwiatowe. To wszystko wymaga wody, którą w znacznej części czerpiemy z wodociągu gminnego, za którą musimy płacić. Zbudowanie „oczka wodnego”,  w którym będzie się gromadziła deszczówka to nie tylko dbanie o ograniczone zasoby wodne i walka z suszą ale to także oszczędności w naszych domowych budżetach.

W zależności od liczby wstępnych zgłoszeń z Państwa strony Urząd Gminy uruchomi system wsparcia w wypełnianiu wniosku.

Serdecznie prosimy o oddanie głosu w przygotowanej ankiecie do dnia 26 czerwca –  ANKIETA 

Szczegółowe informacje na temat projektu TUTAJ

sss