Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 136/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno zobacz, regulamin, ogłoszenie, formularz