Rekrutacja do placówek oświatowych i opiekuńczych w Gminie Słupno

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 18/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie oraz klas I Szkół Podstawowych działających na terenie Gminy Słupno zobacz

REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA „NIEZAPOMINAJKA” W SŁUPNIE


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SŁUPNIE, LISZYNIE I ŚWIĘCIEŃCU

Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie

Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie


REKRUTACJA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W SŁUPNIE ORAZ JEGO ODDZIAŁU W NOWYM GULCZEWIE