BARCIKOWO

SOŁTYS SOŁECTWA BARCIKOWO

Agnieszka Karpińska-Rosiak
Barcikowo 40
09-472 Słupno
tel. 692317624

e-mail: barcikowo@soltys.slupno.eu