BOROWICZKI- PIEŃKI

SOŁTYS SOŁECTWA BOROWICZKI- PIEŃKI

Szczypniewska Marianna
Piastowska 56
09-408 Płock 10
tel. 24 264 86 27

e-mail: borowiczki-pienki@sołtys.slupno.eu