CEKANOWO

SOŁTYS SOŁECTWA CEKANOWO

ANDRZEJ KANIA
Królewska 3
09-472 Słupno
tel. 602 486 528

e-mail: cekanowo@soltys.slupno.eu