MIJAKOWO

SOŁTYS SOŁECTWA MIJAKOWO

Gorzelany Marcin
Mijakowo 1
09-472 Słupno
tel. 515 231 253

e-mail: mijakowo@soltys.slupno.eu