SAMBÓRZ

SOŁTYS SOŁECTWA SAMBÓRZ

Gorzycki Jerzy
Sambórz 17
09-472 Słupno
tel. 24 261 90 94

e-mail: samborz@soltys.slupno.eu